Çukurova Üniversitesi Ç.Ü. Cisco Networking Academy Program Cisco Systems Cisco Netacad - cisco.netacad.net Cisco Systems Çukurova Üniversitesi
Hoşgeldiniz
CNAP Programının Amacı
CNAP Programının Avantajları
Eğitimin Kapsamı
Eğitimi Kimler Alabilir ?
Ücretlendirme
Nasıl Başvururum ?
Sıkça Sorulan Sorular
Eğitim Takvimi
Ulaşım

Akademinin Amacı


Cisco Systems Networking Academy
"İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, hemen her sektörde ağ yöneticilerine gereksinim duyulmaktadır. Şirketlerin çoğu gerekli özellikleri sağlayan nitelikli elemanları bulmak için zorlanmakta, çok çaba sarfetmektedirler."

John Morgridge
Cisco Systems
Yönetim Kurulu Başkanı

Cisco Systems tüm dünya çapında ağ (network) çözümleri sunan bir şirkettir. Cisco Systems'ın sunduğu belgelendirme (sertifikasyon) sistemi tüm dünyada geçerli olan ve Cisco Belgeli (Cisco Certified) elemanların iş bulmasında kolaylık sağlayan bir içeriğe sahiptir.
Bu sistem:

  • CCNA (Cisco Certified Networking Associate),
  • CCNP (Cisco Certified Networking Professional) ve
  • CCIE (Cisco Certified Internetworking Expert)
düzeylerinden oluşmaktadır.

Cisco Ağ Akademisi Eğitim Programı'nın (CNAP) hedefleri özetle şöyle sıralanabilir :

  • Bilgisayar ağları ve bilişim sektöründeki yetişmiş insan gücü açığını kapatmak,
  • Bilişim teknolojisi ve bilgisayar ağları konularına ilgi duyanları bu sektörlere yöneltmek,
  • Halen bu alanlarda çalışanların bilgi düzeyini arttırmaktır.
Cisco Systems, Cisco Networking Academy adı altında, tüm dünyaya yayılmış bulunan bir eğitim programı yürütmektedir.

Çukurova Ağ Akademisi'nce de verilen CNAP programı, toplam 4 dönemlik (sömestre) bir eğitimi kapsamaktadır. Bu 4 dönemlik eğitimi tamamlayanlar yukarıda listenen belgelerden ilkini yani Cisco Certified Networking Associate veya kısaca CCNA rahatlıkla alabilecek düzeye geleceklerdir.

CNAP, temel olarak "öğrencilere bilgisayar ağlarının tasarımı, kurulması ve bakımın öğretilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

CNAP'ın Organizasyonu
Cisco Ağ Akademileri dört düzeyli bir örgütlenme hiyerarşisi gösterir. Programın en üst düzeyinde "Cisco Systems" bulunmakta ve programın tamamının sorumluluğunu üstlenmektedir. Bir alt düzeyde "Cisco Akademik Eğitim Merkezleri" bulunmaktadır. Şu an için Avrupa'da sadece İngiltere'de olmak üzere bir adet eğitim merkezi bulunmaktadır. Bu merkez University of Central England'da bulunmaktadır. Eğitim Merkezleri, bölge akademilerinin (regional academy) eğiticilerini eğitmekte ve ayrıca bölgesel akademilere sekreterya ve koordinasyon hizmeti vermektedirler.

Üçüncü düzeyde ise bölge akademileri yer almaktadır. Her bir bölge akademisi, kendi şemsiyesi altında 10 adet yerel akademinin (local academy) eğitmenlerini eğitmekte ve kendine bağlı yerel akademilere sekreterya ve koordinasyon hizmeti vermektedirler.

Son düzeyde ise yerel akademiler bulunmakta olup öğrencilere eğitim vermektedirler.

Türkiye'deki bölgesel akademiler Ulusal Akademik Bilgi İşlem Merkezi (ULAKBİM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'de kuruludur.

Türkiye'de yerel akademi programını yürütmek isteyen kurumların seçimi ve bu kurumlarda eğitim verecek olan eğitmenlerin (instructor) eğitimi bölge akademileri olan ULAKBİM, ODTÜ ve İTÜ'de bölge akamedilerine aittir.

Çukurova Üniversitesi Ağ Akademisi bir yerel akademi olup Cisco-ODTÜ Bölge Akademisi'yle çalışmaktadır.

Cisco Networking Academy'leriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız.

Giriş Sayfası | Hoşgeldiniz
CNAP Nedir? | Avantajları Nelerdir? | Eğitimin Kapsamı | Eğitimi Kimler Alabilir ? | Eğitim Ücretleri
Nasıl Başvururum? | Sık Sorulan Sorular | Eğitim Takvimi
Ulaşım ve İletişim

Çukurova Üniversitesi-Cisco Ağ Akademisi - Çukurova Cisco Networking Academy Program (CNAP)
© Bir Çukurova Üniversitesi - Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BBUAM) Tasarımıdır.   2002 - Adana - TR
23599